wtorek, 11 grudnia 2012

Butle ludowe

Po powrocie z Malediwów możemy pochwalić się nie tylko piękną opalenizną, którą widzicie, ale także kolekcją piasku w maskach. Okazuje się jednak, że łatwiej wytrzepać piasek z zakamarków niż wyzbyć się malediwskiego akcentu. Mamy też drobne problemy z pisaniem we właściwym kierunku. W ramach terapii szokowej postanowiłyśmy więc zamienić trawiaste spódniczki na ludowe chusty i korale.

After returning from the Maldives we can proudly present not only beautiful tan but also a sand collection in our masks. But it turns out that it's easier to get rid of sand than the Maldivian accent. We also have some problems with writing in the right direction. As part of the shock therapy we decided to replace the popular grass skirts with folk scarfs.
 P027
 F9.75


Jak widać terapia podziałała tak dobrze, że zaczęłyśmy wycinać hołubce.


wtorek, 4 grudnia 2012

WItajcie w małpiarni. Welcome to the Monkey House.

W związku z restrykcyjną kwarantanną, której zostałyśmy poddane, nie mamy innego sposobu na dostarczenie sobie dziennej dawki ruchu jak przechadzanie się po wybiegu dla mechanicznych małp. W cieniu sztucznych drzew chronimy się przed palącymi promieniami halogenów i czekamy na koniec nocy polarnej.

Due to restrictive quarantine which we are going through there is no other way to satisfy our need for exercise than walking on the run for mechanical monkeys. Remaining in the shadow of artificial trees, we are hiding from blazing halogen rays and waiting for the end of polar night.

F9.75
P027